Bánh trung thu Handmade IT Bakery

1. Nấm tuyết nhĩ có trứng 
2. Thập cẩm gà quay có trứng
3. Sen nhuyễn có trứng
4. Dừa non có trứng 

Giá : 320.000 vnđ
Trọng lượng : 120gr/cái


Bánh không dùng chất bảo quản
Hạn sử dụng 7 ngày
1. Sen nhuyễn có trứng 
2. Dừa non có trứng 
3. Chuối nướng không trứng 
4. Cá sốt gấc không trứng

Giá : 300.000 vnđ
Trọng lượng : 120gr/cái


Bánh không dùng chất bảo quản
Hạn sử dụng 7 ngày
1. Đậu xanh hạt dưa có trứng 
2. Dừa non có trứng 
3. Trà xanh không trứng
4. Tiramisu creamchess không trứng

Giá : 280.000 vnđ
Trọng lượng : 120gr/cái


Bánh không dùng chất bảo quản
Hạn sử dụng 7 ngày
1. Đậu xanh hạt dưa không có trứng
2. Rumcoffee - không có trứng 
3. Trà xanh không có trứng
4. Sen nhuyễn không có trứng

Giá : 260.000 vnđ
Trọng lượng : 120gr/cái


Bánh không dùng chất bảo quản
Hạn sử dụng 7 ngày

1. Nấm tuyết nhĩ có trứng 
2. Thập cẩm gà quay có trứng
3. Sen nhuyễn có trứng
4. Dừa non có trứng 

Giá : 320.000 vnđ
Trọng lượng : 120gr/cái


Bánh không dùng chất bảo quản
Hạn sử dụng 7 ngày
1. Sen nhuyễn có trứng 
2. Dừa non có trứng 
3. Chuối nướng không trứng 
4. Cá sốt gấc không trứng

Giá : 300.000 vnđ
Trọng lượng : 120gr/cái


Bánh không dùng chất bảo quản
Hạn sử dụng 7 ngày
1. Đậu xanh hạt dưa có trứng 
2. Dừa non có trứng 
3. Trà xanh không trứng
4. Tiramisu creamchess không trứng

Giá : 280.000 vnđ
Trọng lượng : 120gr/cái


Bánh không dùng chất bảo quản
Hạn sử dụng 7 ngày
1. Đậu xanh hạt dưa không có trứng
2. Rumcoffee - không có trứng 
3. Trà xanh không có trứng
4. Sen nhuyễn không có trứng

Giá : 260.000 vnđ
Trọng lượng : 120gr/cái


Bánh không dùng chất bảo quản
Hạn sử dụng 7 ngày